Rok 2007 je Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny. Jeho cílem je především zvýšit povědomí veřejnosti o antidiskriminační politice Evropské unie a právu na rovné příležitosti pro všechny, které vyplývají z oficiálních rozhodnutí Evropské komise.
Jednou z událostí tohoto roku, jejímž cílem je zvýšit povědomí o rovných šancích, je Týden rovných příležitostí v Poděbradech. Ten se uskuteční od pátku 25. května do neděle 3. června. Veřejnost se prostřednictvím různorodých aktivit seznámí s tím, co se skrývá pod často neznámými pojmy a co znesnadňuje život různým společenským skupinám.
S nápadem zorganizovat tento týden přišla poděbradská bezpartijní místostarostka, zvolená za Stranu Rovnost šancí, Jiřina Soukupová. Gender Studies je jednou z organizací, která se k této aktivitě připojila a která připravila program zaměřený na rovnost příležitostí žen a mužů. Nejen poděbradská veřejnost tak bude moci navštívit promítání dokumentárního filmu Válka v paměti žen, diskuzi o genderových stereotypech a právní přednášku na téma antidiskriminačních opatření v novém Zákoníku práce. Spolu s mateřským centrem Poděbrady se GS podílí na provozu informačního stánku, kde budou k dostání různé materiály obsahující informace o rovných příležitostech pro všechny.

Nad Týdnem rovných příležitostí převzala záštitu stálá sněmovní komise pro rovné příležitosti.

Program:


Šikovné ruce seniorů a mateřinky
25.5. - 3. 6. 2007 10.00 - 16.00

Místo konání: Italská cukrárna (Lázně Poděbrady)