Dívkám v Zambii hrozí pětkrát více než u chlapců, že budou nakaženy virem HIV způsobujícím nemoc AIDS, vzhledem k rozšířenému pohlavnímu zneužívání žen. O zprávě mezinárodní organizace hájící lidská práva Human Rights Watch (HRW) se sídlem v New Yorku informuje internetový server BBC. V dokumentu nazvaném Tiché útrapy (Suffering silence) se popisuje, jak mladé dívky jsou zneužívány někým starším či dokonce opatrovníkem, u kterého se přitom očekává, že by je měl naopak chránit. Dívky bývají také prý znásilňovány během dlouhé cesty do školy či zneužívány svými učiteli. Jiné, které se vzhledem k vysokému počtu obětí AIDS stávají sirotky, jsou nuceny k prostituci či sexuálním vztahům s mnohem staršími muži. Dívkám v Zambii hrozí pětkrát více než u chlapců, že budou nakaženy virem HIV způsobujícím nemoc AIDS, vzhledem k rozšířenému pohlavnímu zneužívání žen. O zprávě mezinárodní organizace hájící lidská práva Human Rights Watch (HRW) se sídlem v New Yorku informuje internetový server BBC. V dokumentu nazvaném Tiché útrapy (Suffering silence) se popisuje, jak mladé dívky jsou zneužívány někým starším či dokonce opatrovníkem, u kterého se přitom očekává, že by je měl naopak chránit. Dívky bývají také prý znásilňovány během dlouhé cesty do školy či zneužívány svými učiteli. Jiné, které se vzhledem k vysokému počtu obětí AIDS stávají sirotky, jsou nuceny k prostituci či sexuálním vztahům s mnohem staršími muži. Organizace odsuzuje zambijské úřady a policii za necitelnost a neefektivnost při prosazování zákonů proti zneužívání, což mimo jiné vede mnoho obětí k tomu, aby o svých útrapách ani neinformovaly. Podle HRW jsou útoky proti dívkám, z nichž některým je i jen osm let, tak běžné, že pokud zambijská vláda tomu neučiní přítrž, tak se mnoho proti šíření viru HIV a nemoci AIDS nedokáže. Organizace vyzvala k lepšímu výcviku policejních vyšetřovatelů a soudců v otázce sexuálního zneužívání a k tomu, aby byli viníci takovýchto činů tvrdě stíháni. Podle HRW by peníze, které zambijská vláda dostane od Mezinárodního zdravotnického fondu, šly ve velké míře na posílení sítě organizací starajících se o oběti zneužívání. Odhaduje se, že v Zambii je nakaženo virem HIV 21,5 procent dospělé populace. Nakažených dětí by mělo být kolem 120.000.