Vážení poslanci, chystá se projednávání novely zákona o matrikách č. 301/2000 Sb., (1). Jeho úpravy, navržené Ondřejem Profantem (Piráti) a Barborou Kořanovou (ANO), se týkají transsexuálních osob, které mají diagnozu F64.0 a procházejí, či se chystají projít, změnou pohlaví. 

Tato podstatná změna se dostává do zákona cestou pozměňovacího návrhu, a tím zcela obchází veřejnou i odbornou debatu. Ve svém důsledku přitom zavádí možnost uznání změny pohlaví de facto „na čestné slovo“ a razítko. To je přístup, který je sice v současnosti některými skupinami politicky protežovaný, ale z medicínského i společenského hlediska je kontroverzní. 

Lékaři upozorňují na zdravotní nebezpečí tzv. nedokončené tranzice, kdy pacient užívá hormony opačného pohlaví, ale jeho tělo zároveň produkuje hormony pohlaví původního. A to je v zásadě to, co návrh požaduje. Být úředně uznán za ženu produkující mužské hormony či muže schopného rodit.

Nejde však jen o rizika medicínská. Je zřejmé, že navrhovaná změna ovlivní život široké veřejnosti. Zkuste si představit například pocity žen v dámských sprchách, do kterých vstoupí muž s tím, že je úředně prohlášený za ženu. Tady se navrhovaná změna zákona přestává týkat zanedbatelného počtu osob, ale začíná zasahovat do základních jistot a hodnot 99,9% populace. 

Podle našeho názoru tyto aktivity zároveň negativně ovlivňují veřejné mínění vůči trans-lidem a staví transsexuály do role agresivní skupiny, která chce většinové společnosti vnucovat pro velkou část eticky nepřijatelná pravidla. Nic není dál od pravdy. 

Ač se tento návrh zaštiťuje zájmy transsexuálů, stojí za ním několik aktivistů sdružených ve spolku Transparent, který zastává okrajové až extrémní názory a věnuje se prosazování konceptu „nebinárního“ pohlaví. Jeho cílem, slovy expředsedy Heumanna, je: „...takzvané sebeurčení — aby daná osoba sama prohlásila svou genderovou identitu, aniž by potřebovala posudek nějakého odborníka.“ (2) Nepřejeme si být bez svého vědomí a souhlasu jakýmikoliv organizacemi a politiky "chráněni" a používáni jako štít k prosazování jejich požadavků.

Není možné, aby zákon, který se týká základních životních a hodnotových jistot naprosté většiny populace, byl přijat bez širokého společenského konsenzu. 

Apelujeme na Vás, abyste nepodléhali politickému nátlaku a před hlasováním o přijetí takto kontroverzního zákona požadovali řádnou odbornou diskusi a veřejnou debatu, která vyústí do společenské shody. 

Věříme, že zvítězí zdravý rozum nad experimenty. 

Skupina lidí sdružených okolo platformy transgender.cz

Michaela Adlerová
Sabine d'Iable
Ing. Kristýna Tomková
mgr. Vilma Kaplanová, PhD
------------------------------------

(1) Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 593/0 (https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=593)

(2) Deník Referendum, 21. ledna 2019 (https://denikreferendum.cz/clanek/28981-konec-povinnym-sterilizacim-trans-osob-pri-zmene-pohlavi-hamacek-je-proti)