Americkým vědcům se podařilo změnit sexuální orientaci octomilky. Podle studie, která byla uveřejněna ve středu v USA, dochází po zásahu do určitých neuronů k homosexuálnímu chování. Americkým vědcům se podařilo změnit sexuální orientaci octomilky. Podle studie, která byla uveřejněna ve středu v USA, dochází po zásahu do určitých neuronů k homosexuálnímu chování. Pomocí genetických manipulací vědci vpravili do určité skupiny neuronů octomilky zmutovaný gen citlivý na teplotu. Tento gen hraje důležitou roli při vylučování jistých chemických látek - transmiterů - sloužících k předávání "informací" mezi jednotlivými nervy. "Zmutovaný gen přerušil nervové spojení v této skupině neuronů ve chvíli, kdy byli samečci mouchy vystaveni vyšší teplotě. Najednou se začali zajímat o jiné samečky," vysvětlil profesor Tošihiro Kitamoto, který řídil výzkum publikovaný ve zprávě Americké národní akademie věd (PNAS). Při pokusu došlo k modifikaci dědičného znaku (nazývá se "shibire"), aby byl citlivý na teploty a narušoval nervové přenosy. Od 30 stupňů Celsia se pozměněné mušky přestanou zajímat o samičky a svou pozornost věnují ostatním samečkům. Na sexuální chování samečků odpovídají stejným chováním, říká studie. Když byly octomilky přemístěny do chladnějšího prostředí, vrátily se ke svému obvyklému sexuálnímu chování. Výzkum se snaží ukázat, že vztahy mezi samečky jsou potlačeny činností neuronů, jejichž úkolem by mohlo být rozeznávání a interpretace signálů antiafrodiziakálních hormonů, vysvětlil profesor Kitamoto z Centra lékařského výzkumu a z Backmanova výzkumného institutu v Kalifornii. K neuronům ovlivněným zmutovaným genem také patří nervy citlivé na pach, které jsou umístěny v hlavě a na nožičkách. Tyto neurony mohou mít za úkol zabraňovat přitažlivosti mezi samečky, a to odhalováním afrodiziakálních feromonů, které samci produkují. Autoři zdůrazňují, že jejich studie se liší od jiných vědeckých prací, které se zabývaly existencí mušek, jejichž nervový systém byl zasažen anomálií nutící je k nezvratnému homosexuálnímu chování. V případě nové studie je vztah mezi samečky jiný, protože může být aktivován a deaktivován pomocí různých teplot, tudíž se nejedná o důsledek nenormálního vývoje. Předchozí výzkumy zahrnující genetické manipulace již dovolovaly přivést octomilky k homosexuálnímu chování, ale neuronová procedura vysvětlující změny sexuálního zájmu nebyla známa. Octomilka (Drosophila melanogaster) patří mezi nejčastěji geneticky zkoumané organismy. Její geny dovolují vytvářet určité paralely s člověkem. Rozluštění genomu této mušky bylo dokončeno v roce 2000, a to po postupném odhalování 13.600 genů, které tvoří její DNA (kyselinu deoxyribonukleovou).