Součástí bude vernisáž putovní výstavy Historie gay a lesbického hnutí v České republice. Záštitu nad akcí převzali místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík a ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. Džamila Stehlíková. Vernisáž se koná v Hrzánském paláci v Praze, Loretánská 9, Praha 1
dne 10.prosince 2007 od 16,00 hod. Potvrzení účasti u BcA. Miroslava Korandy telefonicky na 296 153 270 do 5.12.2007.