27. května 2003 v 18:00, Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2 27. května 2003 v 18:00, Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2 bude prezentace knihy Terezy Spencerové o transsexuálech Jsem tranďák ! za účasti autorky. Jste zváni ! ! ! - Nenarodila se jako žena. Po Fakultě žurnalistiky UK působila v ČTK (České tiskové kanceláři), mimo jiné i jako korespondent pro blízký východ v Káhiře, později v české redakci časopisu Reader’s Digest Výběr. Pro časopis Reflex psala pravidelné sloupky, přeložila knihu amerického transgendera Leslie Feinberga Pohlavní Štvanci (G plus G, 2000). Tranďák je každý, kdo svým chováním nebo sítěním sama sebe překračuje společensky přijímané představy o ženách a mužích, a nechce se přitom považovat jen za předmět sexuologických diagnóz, jako jsou transsexualita nebo transvestitismus. Tato komunita je díky své početnosti menšinou navýsost exkluzivní, přesto však výraznou. Kniha Terezy Spencerové zachycuje situaci této menšiny v posledních desetiletích, charakterizuje současné postavení translidí ve společnosti a zároveň je výpovědí člověka, který prošel operativní přeměnou pohlaví. Autorka nás přesvědčuje, jak je důležité zachovat si různorodost pohledu na člověka a společnost, A nabízí reflexi současné genderové problematiky novým pohledem.