Učitelé se naučí vychovávat žáky k respektování odlišných kultur. Učitelé ze všech typů škol se mohou naučit vychovávat žáky k respektování odlišných kultur. Nabízí jim to kurzy projektu Varianty společnosti Člověk v tísni. Učitelé se naučí vychovávat žáky k respektování odlišných kultur. Učitelé ze všech typů škol se mohou naučit vychovávat žáky k respektování odlišných kultur. Nabízí jim to kurzy projektu Varianty společnosti Člověk v tísni. Vysvětlí tam pedagogům, jak naučit žáky chápat jiné kultury než svou vlastní a jak spolupracovat s jejich příslušníky, řekl dnes novinářům koordinátor projektu Jan Buryánek. Uvedl, že hlavním cílem projektu je prosadit tyto principy do všech úrovní českého vzdělávacího systému. Právě takzvané interkulturní vzdělávání je podle něj způsob, jak vychovávat většinovou společnost k respektu a toleranci. "Školy musí své žáky a studenty připravit na život v dnešním multikulturním světě," zdůraznil. Projekt se zabývá také vzděláváním dospělých, například sociálních pracovníků, zaměstnanců úřadů práce a žadatelů o azyl. Kurzy projektu Varianty se nezaměřují přímo na žáky, ale chtějí nejprve působit na jejich učitele a vychovatele. Pedagogové je pak mohou naučit toleranci k odlišnostem a spolupráci s lidmi z jiných kulturních skupin. Tyto skupiny mohou být definované rasou či jazykem, ale také například sexuální orientací nebo náboženstvím, uvedl Buryánek. "Právě učitelé ovlivňují klima školy i obsah výuky," říká Petr Vrzáček z občanského sdružení Poryv, které se na projektu Varianty podílí. Do roku 2005 podle Buryánka vzniknou metodické materiály pro výuku interkulturního vzdělávání. "Naší snahou je, aby i absolventi našich kurzů své znalosti předávali dál a aby se interkulturní vzdělávání šířilo dál i bez naší pomoci," podotkl. V budoucnu se projekt zaměří také na příslušníky menšin, které by mohl motivovat ke snaze více se podílet na životě většinové společnosti. Projekt získal podporu z prostředků evropské iniciativy Equal. "Podporujeme projekty, které přispívají ke zlepšování přístupu různě znevýhodněných skupin na pracovní trh, jedním z našich témat je i překonávání rasismu a xenofobie," uvedla Denisa Faltová z pražské kanceláře Equal.