Vyšla nedávno kniha s názvem:Homosexualita v názorech současné společnosti Vyšla nedávno kniha s názvem:Homosexualita v názorech současné společnosti Nakladatelství: KAROLINUM Autor: Janošová Pavlína Tématem knihy je problém homosexuality a celkového postavení dané sexuální minority v kontextu naší společnosti. První část knihy se zabývá příčinami vzniku homosexuality, otázkou párového soužití, dějinnými a kulturními proměnami postojů k homosexualitě a postoji současného křesťanství. Dále popisuje proces coming outu i další životní fáze. Druhá část shrnuje výsledky výzkumu zjišťujícího postoje naší společnosti k příslušníkům gay-minority. Brožovaná, 218 stran, 180 Kč