Proti předsudkům většiny českých zaměstnavatelů protestuje občanské sdružení Transfórum. Jeho zástupkyně Miluše Šubrtová řekla, že zájemci o změnu pohlaví jsou v ČR zejména v zaměstnání vystaveni psychickému vydírání, které mnohdy hraničí s porušováním Listiny základních práv a svobod. Proti předsudkům většiny českých zaměstnavatelů protestuje občanské sdružení Transfórum. Jeho zástupkyně Miluše Šubrtová řekla, že zájemci o změnu pohlaví jsou v ČR zejména v zaměstnání vystaveni psychickému vydírání, které mnohdy hraničí s porušováním Listiny základních práv a svobod. Zaměstnavatel, který zjistí, že pracovník je transsexuál, má podle ní sklony nehledět na jeho odborné znalosti a často mu hrozí například výpovědí či ho jinak diskriminuje. Člověk, který se připravuje na operativní změnu pohlaví, by přitom měl na svém pracovišti dokonce nosit šaty opačného pohlaví, aby se na svou budoucí roli co nejlépe připravil, uvedla Šubrtová. Kromě toho se však řada lidí setkává také s nepochopením ve svém domácím prostředí, dodala. Podle Transfóra dosud neexistuje legislativa zabraňující diskriminaci této skupiny. V České republice žije až 30.000 lidí, které lze mít do té či oné míry za transsexuály, a asi tisíc lidí, kteří usilují o změnu pohlaví. Jejich problémy se zabývá šest sexuologických středisek, největší jsou v Praze a Brně. Bližší informace o této minoritní skupině se mohou zájemci dozvědět také na internetových stránkách Transgender