Evropská komise (EK) požaduje po České republice přijetí antidiskriminačního zákona a modernizaci systému zaměstnanosti. Vybízí rovněž k přijetí direktivy Evropské unie o plánech zaměstnaneckého sociálního zabezpečení, sjednocení důchodového věku mužů a žen zaměstnaných ve státní správě a úplné přijetí evropské legislativy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vyplývá to z materiálů komise. Evropská komise (EK) požaduje po České republice přijetí antidiskriminačního zákona a modernizaci systému zaměstnanosti. Vybízí rovněž k přijetí direktivy Evropské unie o plánech zaměstnaneckého sociálního zabezpečení, sjednocení důchodového věku mužů a žen zaměstnaných ve státní správě a úplné přijetí evropské legislativy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vyplývá to z materiálů komise. O těchto otázkách bude s ministrem práce a sociálních věcí Zdeňkem Škromachem a dalšími členy vlády jednat příští týden generální ředitelka pro zaměstnanost a sociální záležitosti EK Odile Quintinová. Jednat bude také o přípravě ČR na účast v Evropském sociálním fondu, který je hlavním finančním nástrojem unie na podporu aktivní politiky zaměstnanosti. Komise klade velký důraz na zákaz diskriminace z důvodů rasového nebo etnického původu, víry nebo přesvědčení, věku, invalidity a sexuální orientace. Quintinová vyzve české úřady, aby co nejdříve předložily návrh konkrétního antidiskriminačního zákona. Zejména zdůrazní potřebu zajištění rovného přístupu k zaměstnání, vzdělávání a školení, sociálnímu zabezpečení a zdravotní péči pro romské občany a jiné národnostní menšiny a nezbytnost prosazování jejich sociální integrace. Statistické údaje o zaměstnanosti v ČR se příliš neliší od čísel v zemích EU. V Česku je v porovnání s unií ohroženo o polovinu méně lidí chudobou. Přesto komise požaduje, aby česká vláda pokládala problematiku boje s chudobou za prioritu. Pro řešení problémů stárnoucí populace je podle komise třeba věnovat více pozornosti jejich mzdám a také zvýšit počet pracujících starších lidí, i když v ČR pracuje 40 procent občanů ve věkové kategorii 55 až 65 let, což je více než v unii.